Kursumuzda ingilizce dersini en başta konuşarak, tekerleme egzersizleri yaparak, fonetik konusuna değinerek öğrenmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda derslerimiz yoğun geçmektedir. Aynı zamanda okulla paralel olarak üniteler işlenmekte ve konular yoğun egzersiz ve cümle analizleriyle devam etmektedir. LGS hazırlıkta ise sınavda çıkan kelimeler listeleriyle verilmekte, çıkmış sorular çözülerek, ipuçları verilerek LGS’ye hazırlanılmaktadır. Öğrencilerimiz Bil Kurs desteği ile sınava çıkmış sınavlar eşliğinde pratiklerini artırarak çalışmaktadırlar.