Tarih dersi çabuk öğrenilen bir ders olmasının yanında kolayca unutulabilecek bir derstir. O nedenle konular öğrenilip belirli periyotlarda tekrar gerektirmektedir. Tarih çalışmasına başlamadan önce tüm müfredat gözden geçirilmeli, önemli yerler not edilip, konular arasındaki kronolojik sıra takip edilmelidir. Kronolojik sıralamanın nedeni ise olaylar arasında ki neden sonuç örgüsünün bozulmaması ve konular arasında bağlantıların yapılmasıdır. 

Tarih Dersi En Önemli Unsurlarından Biri Neden Sonuç İlişkisidir

Tarih dersi en önemli unsurlardan biri hiç şüphesiz neden sonuç ilişkisidir. Bu sebeple konu tam kavranmadan diğer konuya geçilmemelidir. Harita tarih dersi için en önemli araçlarda birisidir. Harita ile görsel zekâmızı harekete geçirip konuları harita üzerinden ilerletmeye özen göstermeliyiz. Tüm derslerde olduğu gibi tarih dersinde de test çözmek bizlerin faydasına olacaktır. Test çözümünün atlanması soru sitillerini göremeyeceğimizden dolayı tarihte nasıl sorular çıkar ki? kesin zordur düşüncesine bizi itecektir. Test çözme aşamasına geçmemiz için öncelikle konuyu tamamen bitirmeli ve ardından o konu ile ilgili testlere geçilmelidir. Diğer türlü yani konular bitmeden çözülen testlerde yanlış cevapların çıkması bizi yapamıyorum, çok zor, karmaşık düşüncelerine itecektir. Bu durumda bizim dersten uzaklaşmamıza neden olacaktır. Deneme sınavlarını da atlamamamız gerekmektedir belirli bir süre içerisinde soruları çözebilmeliyiz ayrıca çıkan yanlış cevaplarımızın üstüne gidip doğruluklarını araştırmalıyız. 

Tarih Dersinde Tanım ve Kavramlar Çok Önemlidir

Tarih dersinde tanım ve kavramlar çok önemlidir. Çünkü anlatılacak konular bu tanım ve kavramlar üzerine oturur. Örneğin Tanzimat bilinmeden Tazminat arasındaki fark anlaşılmaz. Manda, feodalite, sömürge, Reform, Rönesans gibi kavramlar bilinmeden tarih öğrenilemez.  Konuları daha iyi öğrenebilmek için atlas, harita, grafik, fotoğraflardan yaralanılmalı. Unutulmaması gereken bir önemli nokta ise konuların öğrenilmesi yeterli değildir. Bunun yanında konular hakkında yorum da yapılabilmeli, günlük yaşantımızla bağlantı kurabilmeli ve zihnimizde canlandırabilmeliyiz. Çıkmış sorular mutlaka çözülmeli, nasıl bir sınav ile karşılaşacağımız hakkında fikir sahibi olmalıyız. Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği, Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılâpları, konularına özen gösterilmeli. Tarih dersine sevgi, merak ve ilgi ile yaklaşınca onun zevkli bir ders olduğunu göreceksiniz.  Tarih dersinde TYT sınavında 5, AYT sınavında 10 tane soru gelmektedir. Konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

EDEBİYAT DERSİ NASIL ÇALIŞILIR ? 

TARİH TYT KONULARI

 • Tarih Bilimine Giriş 
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • Eski Türk Tarihi
 • İslam Tarihi
 • Türk-İslam Devletleri (10-13. yüzyıllar)
 • Türkiye Tarihi (11-13. yüzyıllar)
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Yeniçağ Avrupa’sı (1453-1789)
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • Arayış Yılları (17. yüzyıl)
 • 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 • Yakınçağ Avrupa’sı (1789….)
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • 1. Dünya Savaşı
 • Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılâbı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Türk Dış Politikası

TARİH AYT KONULARI

 • Tarih Bilimi
 • İnsanlığın İlk Çağları
 • Orta Çağ Dünyası
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk – İslam Devletleri
 • Beylikten Devlete
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
 • Osmanlı Merkez Teşkilatlanması
 • Devrimler Çağı
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Antlaşmalar
 • Cumhuriyet Dönemi İlke ve İnkılâpları
 • İki Savaş Arası Dönemde Türkiye & Dünya
 • II. Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya