Bir öğrencinin Fen Bilimlerinden başarılı olabilmesi ve Fen Bilimleri dersinde konu eksiği olmaması için öncelikle derslere eksiksiz katılmalıdır. Fen bilimleri dersi en iyi sınıf ortamında ders iyi dinlemekle öğrenilir. Bu sadece dersi dinlerim ve sonuç olaraktan o derste anlatılan konuyu tam olarak anlarım demek değildir. Derste öğretmen ders anlatırken derste gerekli notlar alınmalı önemli notların altını çizilmeli ya da renkli kalem kullanılarak işaretlenmelidir. Ders bitiminden sonra 40 dakika yapılan dersin tekrarı en az 15-20 dakika ders tekrarı yapılmalıdır. Yapılan ders tekrarı dersin işlendiği gün yapılmalıdır. Fen Bilimleri dersi çalışılırken günlük yaşam ile ilişkilendirilerek yapılmalı ve konular somutlaştırılmalıdır. Fen Bilimleri dersi konu anlaşıldıktan sonra yeni nesil sorular çözülerek pekiştirilmelidir. Her üniteden sonra geçmişe yönelik bir önceki konu ve ünitelerinde kapsayacak şekilde bir genel tekrar yapılmalı ve testler çözülmelidir. Fen Bilimlerinde dersinde başarının sırrı düzenli ve rutin çalışma ile sağlanır.