Kursumuzda YDS sınavına yönelik öncelikle öğrencilerimiz tanımaya yönelik ‘Diagnostic Test’ yapıyoruz ardından genel bir ‘Grammar’ testi yaparak öğrencilerimizin seviyelerini belirlemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda İngilizce dersini en iyi nasıl öğrendiklerini anlamak için anket yapıyoruz. Derslerimizde YDS sınav örnekleri süre zarfı içerisinde gerçek ortamındaki gibi uyguluyoruz. Kelimelerin eş-zıt anlamlarını, deyimleri, ‘pyrasal verb’ leri veriyoruz. İleri seviye grammar dersleri ile sınava hazırlanıyoruz.